Verklaring bestuur inzake spelen op kunstgras

Verklaring bestuur SC Loppersum inzake spelen op kunstgras.

Het bestuur van SC Loppersum begrijpt de bezorgdheid bij leden en/of hun ouders, maar heeft na lang beraad in meerderheid geconstateerd dat er op dit moment onvoldoende argumenten zijn om de uitwedstrijden op kunstgras te schrappen. Wij kunnen en willen echter bezorgde ouders en leden niet tegenhouden als zij (hun kind) niet meer op kunstgras willen (laten) spelen. Wat u ook besluit: wij hebben daar geen oordeel over. Wij stellen het wel op prijs als u via de leider van uw team laat weten dat u of uw kind voorlopig niet op kunstgras zal spelen. Wij kunnen dan proberen te voorkomen dat er bij de aanvang van wedstrijden incomplete teams staan.

We willen als bestuur wel benadrukken dat het de eigen verantwoordelijkheid blijft van de leden cq van de ouders van minderjarige leden om al dan niet op en/of met de rubberkorrels te (laten) spelen. Wij zijn als bestuur niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor mogelijk schadelijke gevolgen (al dan niet op langere termijn) ten aanzien van de gezondheid van de leden die gebruik maken van het kunstgras met rubberkorrels. Wij zijn helaas geen experts op dit gebied en vinden dat we slechts onze mening kunnen baseren op de adviezen van het RIVM, de GGD en/of de KNVB.

Indien leden wedstrijden spelen op kunstgras met rubberkorrels, verzoeken wij u met klem de adviezen van het RIVM op te volgen door bij gebruik van kunstgras met rubberkorrels na afloop te douchen, schone kleding aan te trekken en de gebruikte sportkleding te wassen. We zullen er daarnaast samen met de ouders van de jeugdleden op toe moeten zien dat hun kind niet met de rubberkorrels speelt alsmede dat hun kind bij gebruik van kunstgras met rubberkorrels na afloop doucht, schone kleding aantrekt en dat de gebruikte sportkleding wordt gewassen. De ouders blijven natuurlijk uiteindelijk verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat er snel duidelijkheid komt.

Reactie KNVB:

KNVB begrijpt onrust, maar er kan gevoetbald worden

De KNVB begrijpt dat er naar aanleiding van de uitzending van Zembla onrust is over het veilig kunnen spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Tot op heden is uit meerdere onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) echter niet gebleken dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Er kan gevoetbald worden. Wel staat de KNVB er op dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die er nu bij ons en onze leden liggen.

De KNVB zit met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We zullen iedereen via de website van de KNVB op de hoogte houden van het vervolgproces.

Reactie RIVM:

Sporten op kunstgrasvelden

Publicatiedatum: 06-10-2016

Wijzigingsdatum: 06-10-2016

Het RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.

Op verzoek van het ministerie van VWS is in januari 2016 nog eens kritisch naar de studie-opzet van de bij Zembla omstreden IndusTOX studie gekeken. Het RIVM concludeert dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren. Het is dan ook goed dat het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht.

Voor alle duidelijkheid onderstaand de (nu bekende) uitwedstrijden per team tot en met december 2016. (mogelijk op kunstgras)

JO9 1 (F1)                  29/10 – NEC

JO9 2 (F2)

JO11 1 (E1)               22/10 – Potetos          12/11 – Noordpool

JO11 2 (E2)               29/10 – NEC

JO11 3 (E3)               12/11 – Noordpool

JO13 1 (D1)

JO15 1 (C1)               19/11 – HFC’15          10/12 – NEC

JO15 2 (C2)               26/11 – NEC

JO17 1 (B1)               mogelijk NEC (programma niet bekend)

MO17 1 (MB1)           mogelijk Noordpool (programma niet bekend)

JO19 1 (A1)               12/11 – NEC

Senioren 1                  29/10 – Glimmen       10/12 – Helpman

Senioren 2

Senioren 3                  3/12 – Noordpool

Senioren 4

Vrouwen 1                  5/11 – Omlandia

De bovenstaande clubs hebben de volgende standpunten ingenomen:

NEC                volgt advies RIVM/KNVB, voetbalt op kunstgras

Potetos           volgt advies RIVM/KNVB, voetbalt op kunstgras

Noordpool       volgt advies RIVM/KNVB, voetbalt op kunstgras

HFC’15           volgt advies RIVM/KNVB, voetbalt op kunstgras

Glimmen         senioren voetballen op kunstgras – jeugdleden niet

Helpman         volgt advies RIVM/KNVB, voetbalt op kunstgras

Omlandia        volgt advies RIVM/KNVB, voetbalt op kunstgras