SC Loppersum in ontwikkeling

STICHTING BEHEER SPORTCOMPLEX BOSWEG

De Stichting Beheer Sportcomplex Bosweg (SBSB) is opgericht, het recht van opstal is overgegaan van SC Loppersum naar SBSB en de aanvraag voor de Drank en Horecavergunning is in behandeling bij de gemeente Loppersum. SBSB gaat vanaf 1 januari 2018 officieel van start. De sponsorcommissie is ook aan de slag gegaan wat heeft geresulteerd in nieuwe polo’s voor de medewerkers met het logo van SBSB. De polo’s worden gesponsord door Bijsterveld Bedrijfskleding uit Loppersum. Verder is het de bedoeling dat alle medewerkers die ook alcohol schenken in de kantine, de cursus Verantwoord Alcohol Schenken gaan volgen. Over de opzet van deze cursus (e-learning of in-house) wordt nog nagedacht. De cursus dient in het 1e kwartaal van 2018 te zijn afgerond.

AGEMENE LEDENVERGADERING

Op de laatste algemene ledenvergadering is besloten om het boekjaar van SC Loppersum eenmalig met een half jaar te verlengen. Het huidige boekjaar loopt dan ook van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2017. De aanleiding hiervoor was om het boekjaar van SC Loppersum gelijk te laten lopen met het boekjaar van SBSB. Dit heeft ook gevolgen voor de algemene ledenvergadering. In de oude situatie waren er twee ledenvergaderingen, één in het voorjaar en één in het najaar. In de nieuwe situatie is er nog maar één ledenvergadering. Deze dient binnen zes maanden na de afloop van het boekjaar te worden georganiseerd dus waarschijnlijk ergens in mei. In deze vergadering worden in elk geval de volgende agendapunten behandeld: afrekening afgelopen boekjaar, verslag kascommissie, begroting komend jaar, indeling commissies, vaststellen hoogte contributies en tarieven, indeling trainers en leiders en verkiezing bestuursleden.

HET JAAR VAN DE DUURZAAMHEID

In het kader van het jaar van de duurzaamheid is het bestuur van SC Loppersum druk bezig om gelden te genereren voor het omvormen van de kantine en kleedkamers van energie slurpend naar zoveel mogelijk energie neutraal. Aanleiding hiervoor was dat het dak van de kantine en een deel van de kleedkamers sowieso moest worden vervangen. Het bestuur van SC Loppersum heeft een energiescan laten uitvoeren en aan de hand hiervan is het plan “SC Loppersum het jaar van de Duurzaamheid” opgesteld. In het kort komt het erop neer dat het dak wordt geïsoleerd, het glas in de kantine wordt vervangen door hoogwaardig isolatie glas, de warmwatervoorziening in de kleedkamers wordt aangepast, de verwarming in de kantine wordt aangepast, de vloeren worden geïsoleerd en de verlichting op het trainingsveld wordt vervangen voor led verlichting. Op dit moment zijn er vier schriftelijke subsidietoezeggingen binnen die een bedrag vertegenwoordigen van  55.0000 euro.

WEBSITE SC LOPPERSUM

Wij zijn druk bezig met de nieuwe website van SC Loppersum. Deze website wordt gemaakt door Sportlink, hetzelfde bedrijf dat ook de applicaties voor de KNVB ontwikkeld en beheerd. De nieuwe website van SC Loppersum wordt direct gelinkt met de data die in de ledenadministratie van SC Loppersum staan  vermeld, dus alle wedstrijdgegevens worden direct gelinkt vanuit de  ledenadministratie naar de nieuwe website. Hierdoor wordt de kans op fouten kleiner terwijl de informatie altijd up to date is. Ook zijn er meer mogelijkheden om de leden direct te voorzien van informatie via de diverse voetbalapps op de telefoon. Aan de nieuwe website wordt ook de mediaplayer voor de kantine tv verbonden. De mediaplayer is ook direct gelinkt aan de nieuwe website en daardoor zijn wedstrijdgegevens ook direct te zien in de kantine. Zoals het nu lijkt wordt de nieuwe website eind januari 2018 operationeel.

Nu zoeken we nog iemand die de site wil beheren en daar af en toe aangeleverde informatie/teksten op wil zetten. Wie lijkt dit leuk om te doen?  Laat het mij weten (Koos Knoop, 06-55125159 of knoop33@zonnet.nl)

SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT

SC Loppersum heeft al geruime een tekort aan scheidsrechters. Wie wil wel een keertje fluiten op de zaterdagmorgen? Het mag iedere week, maar mag b.v. ook 1 keer per maand. Kan een wedstrijd zijn van de oudere jeugd, maar ook de jonge jeugd heeft een scheids nodig. Alle beetjes helpen. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden, dan kun je terecht bij Henk Kort (06-13806971) of Bas Buikema (06-83996312).