Algemene informatie

 Voorwoord

Graag willen wij u wegwijs maken in het reilen en zeilen binnen onze vereniging. In het kort laten wij u hierin zien wat Sc Loppersum is, wat ze wil zijn en hoe we ons willen manifesteren in de maatschappij en in het dorp c.q. gemeente Loppersum in het bijzonder. Sc Loppersum biedt plaats voor jong en oud om voetbal te kunnen spelen. Dit om te recreëren, maar ook om te presteren, hoewel dit voor de een wat serieuzer geldt als voor de ander. Binnen de club zijn erg veel vrijwilligers nodig. Wij roepen u dan ook op om eens te informeren bij een van de bestuursleden of u ook iets kunt betekenen voor onze vereniging. Vele handen maken licht werk. Of dit nu in de kantine is, in het onderhoud, als grensrechter langs de lijn, of als kaartverkoper, alles is welkom en zal de leefbaarheid van onze vereniging ten goede komen. Wij wachten op uw reactie. Historie in het kort Sc Loppersum is op 1 juli 1986 ontstaan uit een fusie van LVC (Lopster Voetbal Club) en VV Loppersum. Sc Loppersum kent een zaterdag en een zondagafdeling waarbij het accent ligt op het zaterdagvoetbal. Het zondagvoetbal bestaat uit 1 team, het zaterdagvoetbal uit een seniorenafdeling (vanaf 18 jaar en ouder) en een jeugdafdeling (vanaf 4 jaar tot de overgang naar de senioren). Sc Loppersum beschikt over 2 voetbalvelden en één trainingsveld. De voetbalvelden en het trainingsveld zijn eigendom van de gemeente Loppersum. Op het sportcomplex staan ook een kantine, bestuurskamer, 4 kleedkamers en een tweetal ruimtes om materialen op te bergen. De kantine en de bestuurskamer zijn eigendom van de vereniging, de kleedkamers worden door de vereniging gehuurd van de gemeente Loppersum. Beleid Voor Sc Loppersum staat plezier in het voetbal voorop. Voor zowel de senioren als de jeugd zijn alle activiteiten hierop gericht. Echter prestatiegericht bezig zijn is niet strijdig met de geformuleerde doelstelling. Voor de één is plezier in het voetbal gewoon lekker bezig zijn, een ander wil graag alles uit zijn of haar mogelijkheden halen, dus prestaties leveren. Hij of zij put daar zijn plezier in het voetbal uit. Het beleid van Sc Loppersum is erop gericht om alle categorieën zoveel mogelijk aan hun trekken te laten komen. Helaas is Sc Loppersum een betrekkelijk kleine vereniging, waardoor er niet altijd aan ieders wens kan worden voldaan. Om het beleid zo goed mogelijk uit te kunnen dragen zijn er binnen Sc Loppersum veel vrijwilligers actief in allerlei functies. Zij zorgen ervoor dat de spelende leden ook daadwerkelijk kunnen voetballen. Hier geldt dan ook de stelling dat enerzijds zonder spelende leden er géén Sc Loppersum mogelijk is en anderzijds dat zonder vrijwillig(st)ers Sc Loppersum ook geen bestaansrecht heeft.
Gezien deze stelling willen wij u dan ook een dringend beroep doen op alle nieuwe seniorenleden en/of ouders/verzorgers van pupillen en junioren om in één of andere vorm als vrijwilliger actief te zijn binnen Sc Loppersum.

Organisatie

Sportclub Loppersum is een vereniging waarbij de leden het beleid bepalen. Het beleid is voor de senioren en jeugd vastgelegd in het beleidsplan. Bij de oprichting van de vereniging zijn de statuten vastgesteld en is er een huishoudelijk reglement opgesteld. De statuten en het huishoudelijk reglement bevatten de algemene regels waaraan een door de ledenvergadering te kiezen vertegenwoordiging, het bestuur, zich dient te houden.

In het voorjaar (1x keer per jaar) is er een algemene ledenvergadering waarin het bestuur van de vereniging verantwoording aflegt van haar beleid. Het bestuur wordt bij haar werkzaamheden geassisteerd door een aantal commissies. De Commissies zijn op hun beurt vertegenwoordigd in het bestuur. Binnen de vereniging zijn de volgende commissies actief: – Commissie seniorenvoetbal; – Commissie jeugdvoetbal; – Kantine beheers commissie; – Sponsorcommissie. De samenstelling van het bestuur en de diverse commissies verwijzen wij naar onze website www.scloppersum.nl.

Trainingen De teams van Sc Loppersum trainen als volgt:

– Senioren (1e en 2e elftal)    2x per week

– Senioren (3e l)                       1x per week – Senioren

(damesteam)                        2x per week – Jeugd

(A t/m C junioren)             2x per week – Jeugd

(D t/m F pupillen)             1x per week,

D en E1 naar behoefte 2x per week;

– Kabouters                                      1x per maand.

De F-jes trainen in de periode van december t/m februari in de zaal als dit nodig is i.v.m. de weersomstandigheden. Voor de exacte trainingstijden wordt verwezen naar onze website www.scloppersum.nl.

Leeftijdscategorieën Binnen Sc Loppersum wordt de leeftijdsindeling van de KNVB gehanteerd:
Kabouters     vanaf 4 jaar

F-pupillen     vanaf 5 jaar t/m 7 jaar

E-pupillen     8 en 9 jaar

D-pupillen     10 en 11 jaar

C-junioren    12 en 13 jaar

B-junioren     14 en 15 jaar

A -junioren     16 en 17 jaar

Senioren       18 jaar en ouder

Met uitzondering van de F-pupillen is 1-jaar dispensatie mogelijk. Dit houdt in dat een speler maximaal 1 jaar ouder is dan de aangegeven leeftijd van de categorie. Dispensatie dient aangevraagd worden bij de KNVB. Als peildatum hanteert de KNVB 1 januari. Is een speler op 1 januari van het bedoelde seizoen bijvoorbeeld 13 jaar, dan valt hij of zij in de categorie C-junioren. Wordt hij of zij op 2 januari 14 jaar, dan blijft hij of zij in de categorie C-junioren. Wanneer de speler op 2 januari 15 jaar wordt, dan kan deze, wanneer er dispensatie is aangevraagd bij de KNVB, met dispensatie spelen in de categorie C-junioren.

Activiteiten Buiten de gebruikelijke competitie en het bekervoetbal om worden er nog de volgende activiteiten georganiseerd: –

Eindejaarszaalvoetbaltoernooi voor alle jeugd – Voetbalkamp voor D-, E- en F-pupillen – Toernooien aan einde seizoen voor A-, B- en C-junioren – Spelregelavond voor D-pupillen, A-, B- en C-junioren en dameselftal – Kerstbingo voor jong en oud – Kaartavonden -Oliebollenverkoop- Nieuwjaarsvisite met nieuwjaarsloop – Verenigingsdag –  Verkeersregelaars op Koningsmarkt in Loppersum – Verkoopactie in maart/april – sponsorenavond – Hulp bij schoolsportdag – Medewerking woensdagmiddagactiviteiten Huis voor de Sport – Tijdens aanloop voorjaarsreeks 4-tegen-4 toernooien (D-, E- en F-pupillen) – Sinterklaasviering voor E- en F-pupillen – Zaalhutspottoernooi voor senioren zaterdag,  dames en A- en B-junioren, tevens zijn alle (jeugd) leiders en (jeugd) trainers en noem maar op hierbij welkom – veteranentoernooi ism MFAC
.